Diary » ไดอารี่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ เซนเซอร์ประตูอัตโนมัติ

ทำความรู้จัก Microwave sensor

 ถ้าพูดถึงเซนเซอร์นั้นก็มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่ง Microwave sensor  เป็นเซนเซอร์ที่หลาย ๆ คนรู้จักกันดี แต่อาจจะเรียกในแบบอื่น เซนเซอร์ ชนิดนี้มีความทันสมัย และสามรถตรวจจับกา...