Diary » ไดอารี่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ เช่ารถพร้อมคนขับ

เช่ารถ เชียงใหม่ยังไงให้ได้ราคาถูก

เมื่อเราไม่มีรถส่วนตัว การจะเดินทางไปท่องเที่ยวแต่ละที่ในแต่ครั้ง เราจะต้องทำอย่างไร ? คำตอบที่หลายคนนึกออกเป็นคำตอบแรกนั้น ส่วนใหญ่จะได้คำตอบว่าใช้รถสาธารณะสิ แต่อีกคำตอบที่คนส่ว...