Diary » ไดอารี่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ หัวใจ

จากคนไกล ถึงใครบางคน

ณ เวลาเดียวกัน ใครบางคนยังคงอยู่ที่ตรงนั้น ในที่-ที่ ใครอีกคนอาจไม่มีวันไปถึง   ภายใต้ฟ้าผืนเดียวกัน แต่กลับรู้สึกว่าเส้นทางของเรา ไกลห่างออกไปทุกที - ทุกที   ไม่...

เนิ่นนาน ในหัวใจ

ใครบางคนเคยบอกไว้ ความรักก็เปรียบเหมือนน้ำในแก้ว ที่ต้องคอยเติมเต็มและหล่อเลี้ยงมันอยู่เสมอ เพราะไม่เช่นนั้นอุณหภูมิและอากาศ ก็จะทำให้มันเหือดแห้งลงไปเรื่อยๆ ดังเช่นความรักที่...