Diary » ไดอารี่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ ส่งออกถูกกว่า

ส่งออกน้ำมัน ถูกกว่าขายในบ้าน จริงหรือ ???

น้ำมันไทยมีน้อย แต่ต้องส่งออกน้ำมัน!!!      คำตอบคือ “จริง” …ประเทศไทยมีน้ำมันน้อย จัดหาได้เพียง 15% จากปริมาณการใช้ในประเทศ แต่ยังมีบางส่วนท...

น้ำมันในประเทศแพงกว่า ส่งออกนอกประเทศถูกกว่าจริงหรือ

น้ำมันไทยแพงแต่ส่งออกถูกกว่า อีกหนึ่งในประเด็นโต้แย้งเรื่องพลังงานคือ ทำไมต้องส่งออกน้ำมันแถมยังส่งออกในราคาถูกกว่าที่คนไทยจ่าย อีกทั้งยังสร้างความสับสนให้ประชาชนที่รับข้อมูลบางกลุ...

น้ำมันไทย ส่งออกถูกว่า ขายในบ้านจริงหรือลวง!

น้ำมันไทยมีน้อย แต่ต้องส่งออกน้ำมัน!!!      คำตอบคือ “จริง” …ประเทศไทยมีน้ำมันน้อย จัดหาได้เพียง 15% จากปริมาณการใช้ในประเทศ แต่ยังมีบางส่วนท...