Diary » ไดอารี่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ วันครู

บทบาทของครูไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน

สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ กับ เมย์มีเรื่องเล่า หลังจากผ่านพ้นเทศกาลสำคัญๆกันไปแล้ว และอีกหนึ่งวันสำคัญที่จะลืมไม่ได้เลยในเดือนมกราคม นั่นก็คือ วันครูนั่นเองค่ะ ว...