Diary » ไดอารี่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ ลูกน้อยก่อนวัยเรียน

เตรียมความพร้อมให้ลูกน้อยก่อนไปโรงเรียนกับ Gymboree Play & Music

     เมื่อลูกเข้าสู่วัยที่ต้องเข้าโรงเรียน สิ่งที่พ่อแม่หลายท่านกำลังกังวลคงเป็นในเรื่องลูกของเราจะกลัวการเข้าสังคมไหม จะกลัวการเจอกับคนเยอะๆไหม วิธีที่ดีที่ส...