Diary » ไดอารี่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ ลุ้งลอยอังคาร

ลุ้งใส่อังคาร

ลุ้งใส่อังคาร อัฐิ(กระดูก)   ลุ้งใส่อังคาร มีลักษณะทำจากดินดิบล้วนๆ ไม่ผสมปูน (เหมือนโถดิน ที่ยังไม่ผ่านความร้อนจากเตาเผา) และทาสีทอง และลวดลายต่างๆ ด้วยสีผสมอาหาร เมื่อสัมผ...