Diary » ไดอารี่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ ลอยอังคาร

ลอยอังคาร

ประวัติ คำว่า “อังคาร” นั้น หมายถึง ถ่านไม้ ถ่านเผา ถ่านไฟที่กำลังปะทุอยู่ในคำวัดหมายถึงเถ้าถ่านของศพ ที่เผาแล้ว แต่มักเข้าใจกันว่าหมายถึงอัฐิหรือกระดูกของคนตายที่เผ...