Diary » ไดอารี่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ ราคาหุ้น pttor

ปี 2563 กับราคาหุ้น PTTOR ที่ทุกคนรอคอย

ราคาหุ้น PTTOR ที่รอเข้าตลาด กับการหาราคาที่เหมาะสม      จากการผิดหวังที่เฝ้ารอคอยข่าวที่ออกมาหลาย ๆ ครั้งของหุ้นดีมีอนาคตอีกหนึ่งตัวในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งถูกเลื่...

ปตท.จะเอาบริษัทฯลูกเข้าตลาด ราคาหุ้น PTTOR จะเป็นอย่างไร?

ราคาหุ้น PTTOR ที่รอเข้าตลาด กับการหาราคาที่เหมาะสม      จากการผิดหวังที่เฝ้ารอคอยข่าวที่ออกมาหลาย ๆ ครั้งของหุ้นดีมีอนาคตอีกหนึ่งตัวในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งถูกเลื่...

ราคาหุ้น PTTOR ทำไม? ถึงยังไม่เข้าตลาด

ราคาหุ้น PTTOR ที่รอเข้าตลาด กับการหาราคาที่เหมาะสม      จากการผิดหวังที่เฝ้ารอคอยข่าวที่ออกมาหลาย ๆ ครั้งของหุ้นดีมีอนาคตอีกหนึ่งตัวในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งถูกเลื่...

ราคาหุ้น PTTOR จะเป็นอย่างไร? เมื่อปตท.เอาบริษัทฯลูกเข้าตลาด

ราคาหุ้น PTTOR ที่รอเข้าตลาด กับการหาราคาที่เหมาะสม      จากการผิดหวังที่เฝ้ารอคอยข่าวที่ออกมาหลาย ๆ ครั้งของหุ้นดีมีอนาคตอีกหนึ่งตัวในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งถูกเลื่...

ราคาหุ้น PTTOR ที่น่าจับตามอง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ราคาหุ้น PTTOR ที่รอเข้าตลาด กับการหาราคาที่เหมาะสม      จากการผิดหวังที่เฝ้ารอคอยข่าวที่ออกมาหลาย ๆ ครั้งของหุ้นดีมีอนาคตอีกหนึ่งตัวในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งถูกเลื่...

ราคาหุ้น PTTOR จะเป็นอย่างไร? เมื่อเข้าตลาด

     จากการผิดหวังที่เฝ้ารอคอยข่าวที่ออกมาหลาย ๆ ครั้งของหุ้นดีมีอนาคตอีกหนึ่งตัวในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งถูกเลื่อนมาตั้งแต่ ปี 2561 จนมาปี 2562 ก็ถูกเลื่อนออกไปเป็น...