Diary » ไดอารี่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ ยาสตรี

“ยาสตรี” ที่เรารู้จักกับ “ว่านชักมดลูก” ต่างกันอย่างไร แล้วแบบไหนดีกว่ากัน?

ขึ้นชื่อว่าผู้หญิงด้วยแล้วสิ่งที่ต้องพบเจอกันในทุกคนเลี่ยงไม่ได้คือเรื่องเลือดลมสตรี มักพบ4 ปัญหาหลัก ๆ ดังนี้ - ประจำเดือนมาไม่ปกติ - มากะปริบกะปรอย - ประจำเดือนมาน้อย - ปวดประจ...