Diary » ไดอารี่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ ฝน

`` หน้าแรก . . .

ความสับสน ความเหงา เปล่าเปลี่ยว ความซ้ำซากจำเจ เงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆ ในชีวิตประจำวัน พาฉันมาที่นี่ . . . ` ไดอารี่ ออนไลน์ สามชั่วโมงครึ่ง กับการหาพื้นที่เพื่อจะเขียนไดอาร...