Diary » ไดอารี่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ ปราฏิหารย์

หากมีปราฏิหารย์

บ่อยครั้งที่ต้องคอยตอบคำถาม ใครๆมากมายที่ผ่านเข้ามาทักทาย เนิ่นนานที่ยังคงต้องใช้ชีวิตเพียงลำพัง ยาวไกลกับเส้นทางที่เต็มไปด้วยความเวิ้งว้าง เดียวดายกับคืนวันที่ต้...