Diary » ไดอารี่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ ประวัติศาสตร์

บทบาทของครูไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน

สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ กับ เมย์มีเรื่องเล่า หลังจากผ่านพ้นเทศกาลสำคัญๆกันไปแล้ว และอีกหนึ่งวันสำคัญที่จะลืมไม่ได้เลยในเดือนมกราคม นั่นก็คือ วันครูนั่นเองค่ะ ว...

๔ รสชาติแบบไทย ที่ไปไกลจนเป็นขนมถุง

อาหารไทยใครจะคิดว่าจะเป็นขนมถุงในปัจจุบัน สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ เมย์มีเรื่องเล่า และวันนี้นะคะเรื่องเล่าที่เมย์จะนำมาฝากกันก็คือ ตำหรับอาหารบนซองขนมถุง จากตำหรับอาหา...