Diary » ไดอารี่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ ประกันเมืองไทย

ประกันชีวิตเมืองไทย เรื่องราวที่สร้างความมั่นใจในชีวิตให้กับคุณ

การทำประกันชีวิตเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตคาดการณ์ไม่ได้โดยเฉพาะเหตุร้ายต่างๆนานา ทั้งอุบัติเหตุ การเจ็บไข้ได้ป่วย ภัยธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้แม้ยังไม่เกิดขึ้นแต่...

แก่แต่เก๋า กับ ประกันเมืองไทย ผู้สูงอายุ เมืองไทยวัยเก๋า

วัย 50+ หรือวัยเกษียณ ถือว่าเป็นช่วงอายุที่ต้องการ การดูแลอย่างเป็นพิเศษ เพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บ และเจ็บป่วยได้ง่ายมาก ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยจากการใช้ชีวิต หรืออุบัติ...