Diary » ไดอารี่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ ประกวด

บันทึกเกี่ยวกับ การประกวด GSB GEN Campus Star

ผ่านไปแล้วกับการประกวด GSB GEN Campus Star เพื่อเฟ้นหาหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ บุคลิคดี มีความรู้ความสามารถ และมีปฎิภาณไพวพริบดี เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์ให้กับ ธนาคารออมสินแ...