Diary » ไดอารี่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ ปตท อมท่อ

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคแถลงคดี ปตท.อมท่อ จริงเท็จประการใด มาดูกัน !!!

ตามติด มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคแถลง คดี ปตท.อมท่อ คืนท่อก๊าซไม่ครบ ตามที่ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้แถลงข่าวว่าได้ดำเนินการยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าประพฤติมิชอบในการแบ่ง...