Diary » ไดอารี่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ ท่อ

“ตะเกียบ” อุปกรณ์สำคัญของคนญี่ปุ่น

  “ตะเกียบ” อุปกรณ์สำคัญที่คนเรามักจะใช้ร่วมในการรับประทานอาหารแบบมีเส้น ซึ่งมักจะมีกันทุกบ้านมีให้เห็นได้เยอะกันตามร้านอาหารทั่วไป หรือตามร้านก๋วยเตี๋ยวนั่นเอง...