Diary » ไดอารี่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ ช่วงเวลา

เราก็จะเปลี่ยนไปเอง

  พอถึงเวลาหนึ่ง"เราก็จะเปลี่ยนไปเอง"สำหรับคนอื่นไม่รู้จะเป็นยังไงแต่สำหรับ ...ตัวตนของเราเปลี่ยนอยู่เสมอจริงๆก็ถือว่าเราอายุมากไปที่จะมาเล่นเวบไดอะรี่แห่งนี้แต่เราก็ชอบนะที่...