Diary » ไดอารี่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ งานหล่อโพลียูรีเทน

พลาสติก…ประโยชน์ที่เรานำมาใช้อย่างฉลาด

พลาสติกเกือบทั้งหมดนั้นได้มาจากน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ พลาสติกถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานพลาสติกอุตสาหกรรมโดยแปรรูปพลาสติกออกมาหลายรูปแบบ พลาสติกเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่เรานำมาใช้ป...