Diary » ไดอารี่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ คอลลาเจนจากปลา

คอลลาเจนจากปลาดียังไง

       คอลลาเจนจากปลา เป็นคอลลาเจนที่มีการดูดซึม เข้าสู่ร่างกายได้ดีมาก เมื่อเทียบกับคอลลาเจนจากสัตว์ชนิดอื่นๆ ซึ่งสามารถดูดซึมได้ถึง 1.5 เท่าในร่างกาย เพราะ...