Diary » ไดอารี่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ ของที่ระลึก

รับผลิตของที่ระลึก ใช้ร้านแบบไหนดี

บางครั้งในการจัดงานประชุมหรือการจัดงานสัมมนาใดๆก็ตามของที่ระลึกเป็นหนึ่งในสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก แต่ปัญหาสำหรับบริษัทส่วนใหญ่คือการเลือกร้านที่จะรับผลิตของที่ระลึก ซึ่งแน่...