Diary » ไดอารี่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ กองทัพเรือ

ลุ้งใส่อังคาร

ลุ้งใส่อังคาร อัฐิ(กระดูก)   ลุ้งใส่อังคาร มีลักษณะทำจากดินดิบล้วนๆ ไม่ผสมปูน (เหมือนโถดิน ที่ยังไม่ผ่านความร้อนจากเตาเผา) และทาสีทอง และลวดลายต่างๆ ด้วยสีผสมอาหาร เมื่อสัมผ...

ลอยอังคาร

ประวัติ คำว่า “อังคาร” นั้น หมายถึง ถ่านไม้ ถ่านเผา ถ่านไฟที่กำลังปะทุอยู่ในคำวัดหมายถึงเถ้าถ่านของศพ ที่เผาแล้ว แต่มักเข้าใจกันว่าหมายถึงอัฐิหรือกระดูกของคนตายที่เผ...