Diary » ไดอารี่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ กระโจม

อาหารญี่ปุ่นยอดฮิต ของคนวัยทำงาน

      ผู้คนในประเทศญี่ปุ่น ให้ความสำคัญในเรื่องระเบียบวินัย กฎหมายบ้านเมือง และการทำงานเป็นที่สุด ผู้คนในเมืองจึงดูมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ค่อยเกิด...