Diary » ไดอารี่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ กระเบื้องไวนิล

พื้นกระเบื้องยาง เป็นคราบ ทำอย่างไรดี !

กระเบื้องยาง เป็นกระเบื้องที่ใช้สำหรับปูพื้น ซึ่งเป็นกระเบื้องที่ปูง่าย เราก็สามารถปูเองได้ แต่ปัญหามันก็มักจะเกิดหลังปูกระเบื้องเสร็จ พื้นกระเบื้องยาง ถ้าทากาว หรือ ปูไม่ดี ก็จะมี...

กระเบื้องยางไวนิล ปูห้องน้ำได้หรือไม่

ปัจจุบัน กระเบื้องยางไวนิล  นำเอาเป็นกระเบื้องที่ตกแต่งภายใน ซึ่งเป็นกระเบื้องที่มีหลากหลายลวดลาย มีความทันสมัย เหมาะกับยุค 2108 อย่างมาก หลาย ๆ คนกังวลถ้าจะเอากระเบื้องยาง มา...