Diary » ไดอารี่ทั้งหมดของ skybird

เมื่อสัมผัสกับความรู้สึก... เหนื่อย...

อยากบอกว่า.... เหนื่อยจังแต่อีกใจก็บอก... อย่าเลยเหนื่อย... ฟังดูเหมือนท้อเหมือนไม่อยากเดินต่อเหมือนหมดพลังได้แค่คิด... ก็พอแล้วเนาะกับคำว่า... เหนื่อยเอาไว้พูด ... ตอนที่เราได้พัก...

2017-05-18 10:23:29 303