Diary » ไดอารี่ทั้งหมดของ mindlucia

ใ จ เ ร า มี เ พี ย ง เ ท่ า นี้

18.04.2017 เวลคั่มทุกคนกลับสู่ความเป็นจริงหลังสงกรานต์  ยินดีต้อนรับตัวเองกลับสู่ความเป็นจริงด้วยค่าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา ก็... ไม่ได้เข้ามาอัพไดนานมาก จริงๆมันมีหลายเหตุก...

2017-04-18 21:16:47 328

บ อ ก ไ ม่ ถู ก

05.12.2016   วันนี้เป็นวันพ่อ พ่อกับแม่ขับรถมาหาที่มหาลัยเพื่อมากินข้าวเที่ยงกับลูก จากนั้นก็กลับบ้าน พูดไม่ถูกกับความรักของพ่อกับแม่ที่มีให้ เรารู้สึกว่าตัวเองเป็นลูกที่โ...

2016-12-05 22:33:14 770

ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ค รั้ ง ส ำ คั ญ

02.12.2016   สวัสดี เดือนธันวาคม เดือนสุดท้ายของปี พร้อมลมหนาวหอบใหญ่ที่พัดเข้ามา ตลอดเวลาในหนึ่งปีที่ผ่านมา มีทั้งเรื่องที่ฉันเสียใจ ดีใจ เรื่องที่เมื่อนึกถึงก็ทำให้ฉันยิ้...

พ ล า ด

25.08.2016     ตอนแรกฉันคิดว่าคงไม่เป็นไรที่ไม่ได้ไปเข้าค่ายที่คณะจัดขึ้น แต่ความจริงคือมันไม่ใช่เลย ฉันเสียใจ ฉันพลาด ฉันเจ็บที่มีโอกาสแต่ไม่ได้ไป เพราะความกลัว ทำใ...

เ ฟ ร ช ชี่ ม ห า ลั ย

23.08.2016   เพิ่งผ่านเข้าวันใหม่มาสดๆร้อนๆ  พร้อมกับตัวเองที่อายุ 19 ปี  เป็นเฟรชชี่มหาลัย หมดเวลาร้องหาแม่ ต้องอยู่คนเดียวให้เป็น ต้องอยู่คนเดียวให้ได้ เฮ...