Diary » ไดอารี่ทั้งหมดของ Sasita

บทเพลงที่ 1 คำที่เธอไม่ได้ยิน

คำที่เธอไม่ได้ยิน -แน็ค ชาลี Ost.เพื่อนซ่าเทวดาจิ๋ว   ฟังเพลงนี้ทีไร ทำให้นึกถึงร้านผลไม้ ที่จะมาขายตอนเวลาละครเรื่องนี้ฉาย ไอ้เราก็จะถือเงินไปยี่สิบบาท แล้วแต่ว่าวันนั้นอย...

2017-10-23 21:55:38 258