Diary » ไดอารี่ทั้งหมดของ Pumin1

ภูมินทร์ วรปัญญา กราบนมัสการสมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย)

ท่านภูมินทร์ วรปัญญา กราบนมัสการและขอพรวันปีใหม่ไทย มหาสงกรานต์ 13 เมษายน 2561 กับ สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส และยังดำรงตำแหน่งกรรมการม...