Diary » ไดอารี่ทั้งหมดของ Pumin1

นายภูมินทร์ วรปัญญา เข้ากราบถวายสักการะและขอพรจากเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช

นายภูมินทร์ วรปัญญา เข้ากราบถวายสักการะและขอพรจากเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิตรสถิตสีมาราม   ...

ภูมินทร์ วรปัญญา เข้ากราบมนัสการพระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง

ภูมินทร์ วรปัญญา เข้ากราบมนัสการพระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย     ...

ภูมินทร์ วรปัญญา เข้ากราบนมัสการพระภาวนารัตนญาณ วิ. ( ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต )

ภูมินทร์ วรปัญญา เข้ากราบนมัสการพระภาวนารัตนญาณ วิ. ( ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต ) เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย     ...

ภูมินทร์ วรปัญญา เข้ากราบนมัสการท่านพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี)

ภูมินทร์ วรปัญญา เข้ากราบนมัสการท่านพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี) ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย   &nb...

ภูมินทร์ วรปัญญา ร่วมงานบุญใหญ่ กับพระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

ภูมินทร์ วรปัญญา ร่วมงานบุญใหญ่ กับพระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร   ...

ภูมินทร์ วรปัญญา กราบอัฐิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ณ วัดอินทรวิหาร

  ภูมินทร์ วรปัญญา กราบอัฐิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ณ วัดอินทรวิหาร      ...

ภูมินทร์ วรปัญญา เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ภูมินทร์ วรปัญญา เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง  ...

ประวัติย่อท่านภูมินทร์ วรปัญญา

ภูมินทร์ วรปัญญา Pumin Vorapanya เกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2514 ประวัติการศึกษา * สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  * สำ...