Diary » ไดอารี่ทั้งหมดของ Kanomjeen

vincent ' s diary

ที่เขียนไดอารี่ เพราะอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองทุกวัน อยาเป็นคนที่เก่ง และดูแลตัวเองมากขึ้น  เราจะเป็นคนที่มีคุณค่า มีค่าพอที่ใครก็ตาม อยากจะรักษาเราไว้   เมื่อก่อน...