Diary » ไดอารี่ทั้งหมดของ JobSugoi

5 เหตุผลที่คุณควรรู้ก่อนหางานญี่ปุ่น

การหางานญี่ปุ่น กำลังได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ และยังคงมีความต้องการด้านบุคลากรในด้านการทำงานอีกมาก ดังนั้นคนส่วนให...

ทำไมต้องเรียนภาษาญี่ปุ่น

      ประเทศแต่ละประเทศมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นก็เพราะว่าคนในประเทศนั้นมีการศึกษาที่ดีรองรับ ทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนนั้นไปปรับใช้ได้ในชีวิตป...

“ญี่ปุ่น” ประเทศที่มีวัฒนธรรมแบบสุภาพ ๆ

       วัฒนธรรมของแต่ละประเทศส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องของการทำความดี มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และสวยงาม อย่าเมืองไทยเราก็จะมีวัฒนธรรมที่สวยงามมากมาย ทั้...