Diary » ไดอารี่ทั้งหมดของ da1991

ดั๊บเบิ้ล เอ มอบเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับมูลนิธิพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอศรีมหาโพธิ

            นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ มอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 40,000 ...

2017-04-26 14:13:38 36
ดั๊บเบิ้ล เอ

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติ

 ศาสตราจารย์ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมนิสิตเข้าเยี่ยมชม “ศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์ มรดกแห่งการเรียนรู้ สู่...